catch-img

Trong's BSE Diary vol.18

コウェルのBSEのTrongによる日本で働くとは?BSEの仕事とは?日本で働きたいベトナム人、BSEを目指す人へ贈る日記です。

KPIについて


第18回、[IT読解]レッスン4:KPIとは?KGIやOKRとの異なる点

The author is Trong.
Global Innovation Headquarters
SystemEngineer
I joined CO-WELL in August, 2018

目標を達成するためのメソッドとして「KPI」という言葉を職場で耳にする機会も増えていますが、あなたはKPIという言葉の意味を正確に理解していますか?
今回は、KPIの意味とKGI、OKRとの違い、KPIの設定方法から効果的な導入方法まで紹介します。曖昧な理解のままKPIを導入してもチーム・プロジェクト・会社など組織のマネジメントは上手くいきません。この機会に正確に理解しておきましょう。


KPIとは?KGIやOKRとは何が違うの?意味と使い方を解説

KPI thì khác gì so với KGI và OKR ? Giải thích về ý nghĩa và cách sử dụng

チームをマネジメントするときに重要なことは何でしょうか?
それは「明確な目標」です。目的の不明瞭な作業は効率が悪いだけでなく、メンバーのモチベーションを著しく低下させます。「この作業は何のためにやるのだろう」と思ったことは、社会人であれば誰でもあるでしょう。
しかし、長期間に渡って目的のわからない作業を、モチベーションを落とさず継続できる人は稀です。ほとんどの人は「こんな作業に意味はない」と投げやりな気持ちになります。
そこで必要になるのがKPIによる目標設定です。
以下のKPIの解説で、KPI導入の狙いと使い方を、実際のビジネスに置き換えて理解していきましょう。

Khi quản lý team thì điều gì là quan trọng ?
Đó chính là “mục đích rõ ràng”. Làm việc với mục tiêu không rõ ràng không chỉ khiến cho năng suất tệ mà còn giảm đi động lực làm việc của các thành viên. Kể cả nhân viên công ty hay ai đi nữa cũng có có suy nghĩ “mình làm việc này vì điều gì”. Nhưng, những người tiếp tục làm sau thời gian dài làm việc không rõ mục tiêu mà vẫn giữ được động lực là rất hiếm. Đa sô sẽ nghĩ rằng công việc này chả có ý nghĩa gì. Chình vì lẽ đó mà KPI được dùng để thiết lập các mục tiêu. Tôi sẽ giải thích mục đích và cách sử dụng KPI trong các công việc thực tế qua các giải thích dưới đây


KPIとは?

Giải thích ý nghĩa KPI là gì

KPIとは「Key Performance Indicator」日本語では「重要業績評価指標(決められた目標を達成するために、手段を具体的に設定すること)」とも言われます。
簡単に説明すると「目標を達成するためには何をすればよいか」を、可能な限り定量的に設定することがKPIです。
たとえばWEBサイト運営の場合、1ヶ月で10万ユーザーが訪れるページで、1,000人が商品を購入する場合、購入率は1%です。
商品の売り上げを来月には今月の3倍にしたいとした場合、1ヶ月に訪れるユーザー数も3倍の30万人にするために、新規広告を打ち出して集客をうながすのもひとつの方法です。
このように、決められた目標を達成するために手段を具体的に設定することを「KPIを設定する」と言います。
このときの手段は「1ヶ月の訪問者を3倍にする」といったように具体的でなければいけません。数字を使って定量的に測定できると望ましいです。

KPI 【Key Performance Indicator = 重要業績評価指標】 thiết lập cách thức làm việc một cách cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra trước đó.
KPI 【Key Performance Indicator】 trong tiếng Nhật được gọi là 【重要業績評価指標】, tức là chỉ số đánh giá thành tích kinh doanh quan trọng. Giải thích đơn giản, để dạt được muc tiêu nào đó thì nên làm gì để có kết quả tốt nhất, thì KPI thiết lập một định lượng trong khả năng có thể nhất. Ví dụ trong trường hợp bán hàng trên web, nếu trong một tháng có 100.000 người ghé thăm, trong số đó có 1000 người mua hàng thì tỉ suất bán hàng là 1%. Nếu dự định tăng doanh số bán hàng trong tháng tới gấp 3 lần tháng này, thì thu hút khách hàng bằng cách tung ra các quảng cáo mới, cũng là một phương pháp để tăng lên 300.000 (gấp 3 lần) người dùng ghé thăm trong 1 tháng. Cũng giống như vậy, việc thiết lập cách thức làm việc một cách cụ thể để đạt được mục tiêu đểra trước đó gọi là thiết lập KPI. Cách thức ở đây phải cụ thể giống như tăng người dùng ghé thăm trong một tháng lên 3 lần. Thường hay sử dụng con số để đánh gia định lượng.


KPIとKGIの違い

Giải thích sự khác nhau KPI & KGI

KPIに似たような言葉に「KGI」があります。KGIとは「Key Goal Indicator」日本語で「重要目標達成指標」ともいわれます。
簡単に説明すると、KGIとは「企業全体の目標設定」のことです。たとえば

「売り上げアップを目指す」
「コストダウンを目指す」
「別分野への参入を目指す」

といった、今後の目的や進むべき方向性を決定するのがKGIです。
WEBサイト運営でたとえるなら「来月のWEBサイトからの商品売り上げを今月の3倍にする」というのがKGIです。
KGI(目標)を達成するためにKPI(手段)を設定すると覚えておきましょう。

Có thuật ngữ KGI giống với KPI.
KGI 【Key Goal Indicator】 trong tiếng Nhật gọi là 【重要目標達成指標】, tức là chỉ số đạt được mục tiêu quan trọng. Giải thích đơn giản, KGI là việc thiết lập mục tiêu cho toàn công ty. Ví dụ như là 【hướng tới mục tiêu tăng doanh thu】, 【hướng tới mục tiêu giảm giá thành】,【hướng tới những người ở lĩnh vực khác】 Tức là KGI quyết định mục tiêu và định hướng cần phát triển. Như ví dụ bán hàng trên web, KGI là tăng doanh thu bán hàng gấp 3 lần tháng này. Hãy nhớ thiết lập KPI (cách thức) để đạt được KGI (mục tiêu).


KPIとOKRの違いを解説

Giải thích sự khác nhau KPI & OKR

同じような目標管理手法として「OKR」があります。
OKRとは「Objective and Key Result」日本語では「目標と主な結果」という意味です。
KGIやKPIは部署ごとに独立して設定するのに対し、OKRは会社全体で設定します。
これにより部署の垣根を超えて目標を共有することが可能となり、会社一丸となってひとつの目標に進むことができます。
OKRはまず会社としての目標(Objective)を定め、その後に部署ごとに落とし込んだ目標を設定、さらに個人レベルの作業をOKR達成のため分解・再構築(Key Result)します。
こうすることで、メンバーの普段の業務がOKR達成の活動に必ず結びつくようになります。
目標設定する場合、KPIは定量的、OKRは定性的なものを設定します。
注意点として、OKRの場合「目標」は定性的なもの「手段」は定量的なものが望ましいです。そして部署ごと、個人ごとにOKRの進捗を共有することがカギです。OKRにつながらない作業は極力排除していきましょう。
また、OKRの目標(Objective)は簡単には達成できないものを設定しましょう。今よりも努力をすれば達成できる、とメンバーが思えるレベルの目標値設定が望ましいです。
この時、目標は多少未達成でもOKとしましょう。厳密に目標達成を求めた場合、達成不可能と判明した時点でメンバーがモチベーションを失ってしまいます。

Key Performance Indicator Objective and Key Result Nhật:重要業績評価指標 目標と主な結果 Thiết lập: Độc lập mỗi phòng ban Toàn thể công ty Mục tiêu: Mang tính định lượng Mang tính định tính Có thuật ngữ OKR là mô hình quản lý mục tiêu. OKR 【Objective and Key Result】 trong tiếng Nhật gọi là 【目標と主な結果】, tức là mục tiêu và kết quả chính.
Trái ngược với KGI&KPI thiết lập độc lập cho mỗi phòng ban thì OKR thiết lập cho toàn thể công ty.
Chính nhờ vậy, có thể chia sẻ mục tiêu cho các bộ phận, và thống nhất đoàn kết lại với nhau để hướng tới một mục tiêu.
OKR đầu tiên chỉ định mục tiêu cho công ty, sau đó thiết lập mục tiêu cho từng bộ phận, thêm nữa để đạt được OKR thì tái cấu trúc và phân tích mức độ công việc của mỗi cá nhân.
Bằng cách này, các nghiệp vụ thường ngày nhất định sẽ kết nối mạnh mẽ với nhau để đạt được OKR.
Có một điểm chú ý, trong trường hợp OKR thường mong muốn mục tiêu 【目標】 mang tính định tính còn phương pháp 【手段】 mang tính định lượng.Và chia sẻ tiến độ OKR của mỗi cá nhân, mỗi phòng ban là chìa khóa quan trọng. Hãy loại bỏ công việc không dẫn đến OKR càng nhiều càng tốt.
Thêm nữa, mục tiêu của OKR (Objective) đơn giản là hãy thiết lập những việc không thẻ đạt được. Các thành viên có thể thiết lập một múc độ mục tiêu nếu có thể suy nghĩ rằng “nếu cố gắng nổ lực hơn bây giờ thì có thể đạt được” Cho dù vẫn chưa đạt được mục tiêu thì vẫn ổn. Nếu mà yêu cầu cần phải đạt được mục tiêu thì các thành viên có thể đánh mất động lực ngay tại thời điểm đã hiểu rõ hoặc không có khả năng thực hiện


KPIを正しく設定するポイントとは?

Những chú ý để thiết kế đúng KPI

KPIの効果を十分に発揮するためには、KPIを適切に設定することが大切です。手段が明確に設定されていなければメンバーはどうすればよいのかわからず途方に暮れてしまいます。
手段を設定するときの大切なポイントは

・設定水準は適切か
・明確に定義されているか
・タスクが個人に落とし込まれているか

の3つです。

Để phát huy hết mức độ hiệu quả của KPI thì mấu chốt nằm ở khâu thiết kế. Nếu như không thiết kế một cách rõ ràng thì member sẽ không biết phải làm gì, dẫn tới đi sai phương hướng.
Những điểm quan trọng khi thiết kế phương thức :
Tiêu chuẩn thiết kế có phù hợp không
Có được định nghĩa rõ ràng không
Có đang phân task cho từng người chưa


KPIの設定水準は適切か?

Thiết kế KPI như thế nào là phù hợp

KPIの設定水準は高すぎず低すぎないでしょうか?WEBサイトでたとえると
「来月のWEBサイト経由の売り上げを今月の10倍にする」
では実現性が低すぎてメンバーのモチベーションを下げてしまいます。一方で
「来月のサイト経由の売り上げを今月の1.1倍にする」
ではほとんど何もせずに達成できてしまいます。
KPIで設定した目標水準は高すぎても低すぎても良くないです。
KPIを正しく設定するには過去のデータ分析や経験をもとに、必ず「努力すれば達成可能な目標」を設定しましょう。

Tiêu chuẩn thiết kế có đang quá cao hay quá thấp ? ví dụ như Website.
Doanh số bán hàng trên web tháng sau phải gấp 10 lần tháng này Kiểu đặt mục tiêu KPI như vậy có tính thực thi quá thấp dẫn tới mọi người chả còn tinh thần làm việc.
Vậy nên đừng đặt quá cao hay quá thấp.
Tất cả con số đều phải dựa trên tiêu chí thống kê từ quá khứ để đưa ra, có như vậy mới đưa ra được [mục tiêu có khả năng thành công nếu đồng sức đồng lòng]
via Backlog.com Bài dịch được thực hiện bởi nhóm dịch TiengNhatIT-Kysubrse : Bùi Hoàng Trí, Huy Vu.


※Facebookページ:https://www.facebook.com/kysubrse で質問も受け付けます。

では、次回もお楽しみに〜〜^ - ^